MuRiD Ku

HaL2 IPTA

Sistem pengajian tinggi dibentuk untuk memastikan bahawa institusi pengajian tinggi awam (IPTA) berupaya dalam usaha membina reputasi dengan keupayaan yang dinamik, berdaya saing selain mampu meramalkan cabaran masa hadapan dan bersedia untuk bertindak secara berkesan seiring dengan perkembangan global. Usaha meningkatkan keupayaan IPTA akan terus dilakukan untuk melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya dengan lebih cekap, telus dan berkesan ke arah mewujudkan sistem pengajian tinggi yang cemerlang.

Selaras dengan matlamat tersebut, IPTA di Malaysia dikategorikan kepada tiga (3) kumpulan, iaitu universiti penyelidikan, universiti berfokus (teknikal, pendidikan, pengurusan dan pertahanan) dan universiti komprehensif. Sehingga kini, terdapat 20 buah IPTA di negara ini yang terdiri daripada lima (5) universiti penyelidikan, empat (4) universiti komprehensif dan 11 universiti berfokus.

Universiti penyelidikan memberikan tumpuan kepada bidang penyelidikan, sementara universiti berfokus memberikan tumpuan kepada bidang khusus berkaitan dengan penubuhannya, manakala universiti komprehensif pula menawarkan pelbagai kursus dan bidang pengajian.

Universiti Penyelidikan

Universiti Malaya (UM)
Universiti Sains Malaysia (USM)
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)

• Bidang pengajian berfokuskan penyelidikan
• Kemasukan yang kompetitif
• Pensyarah berkualiti
• Nisbah siswazah dengan pascasiswazah 50:50

Universiti Komprehensif

Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)

• Pelbagai bidang pengajian
• Kemasukan yang kompetitif
• Pensyarah berkualiti
• Nisbah siswazah dengan pascasiswazah 70:30

Universiti Berfokus

Universiti Utara Malaysia (UUM)
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)

• Bidang pengajian berfokuskan penyelidikan
• Kemasukan yang kompetitif
• Pensyarah berkualiti
• Nisbah siswazah dengan pascasiswazah 50:50

BIL.
LOGO
NAMA & ALAMAT
NO. TEL & FAKS
TAHUN PENUBUHAN
1
Universiti Malaya (UM)
Lembah Pantai,
50603 Kuala Lumpur
http://www.um.edu.my
Tel
:03-79677022
Faks
:03-79560027
1961
2
Universiti Sains Malaysia (USM)
11800 Minden,
Pulau Pinang
http://www.usm.my
Tel
:04-6533888
Faks
:04-6589666
1969
3
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
43600 Bangi,
Selangor
http://www.ukm.my
Tel
:03-89215555
Faks
:03-89214242
1970
4
Universiti Putra Malaysia (UPM)
43400 Serdang,
Selangor
http://www.upm.edu.my
Tel
:03-89466000
Faks
:03-89487273
1971
5
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
81310 Skudai,
Johor
http://www.utm.my
Tel
:07-5575960
Faks
:07-5579376
1975
6
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Jalan Gombak,
53100 Gombak,
Selangor
http://www.iiu.edu.my
Tel
:03-61964000
Faks
:03-61964053
1983
7
Universiti Utara Malaysia (UUM)
06010 UUM Sintok
Kedah
http://www.uum.edu.my
Tel
:04-9284000
Faks
:04-9283016
1984
8
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
Kota Samarahan,
93400 Kuching,
Sarawak
http://www.unimas.my
Tel
:082-581000
Faks
:082-655088
1992
9
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Beg Berkunci 2073,
88899 Kota Kinabalu,
Sabah
http://www.ums.edu.my
Tel
:088-320000
Faks
:088-320223
1994
10
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
Jalan Slim,
35900 Tanjung Malim,
Perak
http://www.upsi.edu.my
Tel
:05-4596200
Faks
:05-4582773
1997
11
Universiti Sains Islam Malaysia(USIM)
Bandar Baru Nilai,
71800
Nilai,
Negeri Sembilan
http://www.usim.edu.my
Tel
:06-7988000
Faks
:06-7988204
1998
12
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
40450 Shah Alam,
Selangor
http://www.uitm.edu.my
Tel
:03-55442000
Faks
:03-55442030
1999
13
Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
21030 Mengabang Telipot,
Kuala Terengganu,
Terengganu
http://www.umt.edu.my
Tel
:09-6693102
Faks
:09-6697418
1999
14
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia(UTHM)
Beg Berkunci 101,
86400 Parit Raja,
Batu Pahat,
Johor
http://www.uthm.edu.my
Tel
:07-4537000
Faks
:07-4536337
2000
15
Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
Hang Tuah Jaya
76100 Durian Tunggal,
Melaka.
http://www.utem.edu.my
Tel
:06-5552000
Faks
:06-3316247
2000
16
Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Beg Berkunci 12,
Kuantan,
25500 Pahang
http://www.ump.edu.my
Tel
:09-5492501
Faks
:09-5493199
2001
17
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
Tkt. 11, Bangunan KWSP,
Jalan Bukit Lagi,
01000 Kangar,
Perlis
http://www.unimap.edu.my
Tel
:04-9798008
Faks
:04-9778011
2001
18
Universiti Sultan Zainal Abidin (Dahulu dikenali sebagai UDM)
Canseleri
Kampus Kota
Jalan Sultan Mahmud
Kuala Terengganu
20400 Terengganu
http://www.unisza.edu.my
Tel
:09-6220707
Faks
:09-6221785
2005
19
Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
Karung Berkunci 36,
Pengkalan Chepa,
16100 Kelantan
http://www.umk.edu.my
Tel
:09-7717000
Faks:09-7717022
2006
20
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
Kem Sungai Besi
57000 Kuala Lumpur
http://www.upnm.edu.my/
Tel
:0390513400
2006

Catat Ulasan

NoTa CiNtA uNtUk ChEkGu